ROVERS POLSKA posiada Certyfikat nr FS 557303 i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 w zakresie: Dystrybucja wyrobów medycznych, wyrobów do diagnostyki in vitro i suplementów diety oraz związane z tym usługi i prowadzenie szkoleń technologicznych.
ROVERS POLSKA posiada Certyfikat nr FS 557303 i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008