Rovers Polska Sp. z o.o.
05-501 Piaseczno, ul. Stołeczna 10
tel.: (0 pref 22) 737-11-95, faks: (0 pref 22) 737-11-96
e-mail: info@rovers.pl

Rovers Polska Sp. z o.o.,
NIP 113-01-07-961, Regon 011135728,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000048389,
kapitał zakładowy 52.000 zł.

Mapa dojazdu
Mapa ogólna
Mapa szczegółowa
Zapraszamy do e-sklepu Katalog Rovers Ginekologia
ROVERS POLSKA posiada Certyfikat nr FS 557303 i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 w zakresie: Dystrybucja wyrobów medycznych, wyrobów do diagnostyki in vitro i suplementów diety oraz związane z tym usługi i prowadzenie szkoleń technologicznych.