Rovers Polska Sp. z o.o.
05-501 Piaseczno, ul. Stołeczna 10
tel.: (0 pref 22) 737-11-95, faks: (0 pref 22) 737-11-96
e-mail: info@rovers.pl

Aby uzyskać dodatkowe informacje skorzystaj z poniższego formularza

Adres do korespondencji

Imię i Nazwisko: 1)
Firma/Instytucja: 1)
Ulica, numer
domu i lokalu: 1)
Kod: 1)
Miasto: 1)
Telefon: 1)
Faks:
E-mail:
Adres do faktury (j.w.)
Zamawiający: 2)
Ulica, numer
domu i lokalu: 2)
Kod: 2)
Miasto: 2)
NIP: 2)
Poniżej proszę wpisać treść zamówienia lub pytanie: 1)
Preferowany kontakt:
Wyrażam zgodę i upoważniam firmę do Rovers Polska Sp.z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie w/w danych przez firmę Rovers Polska Sp.z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
1) - należy wypełnić wszystkie pola
2) - należy wypełnić przy złożeniu zamówienia
Zapraszamy do e-sklepu Katalog Rovers Ginekologia
ROVERS POLSKA posiada Certyfikat nr FS 557303 i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 w zakresie: Dystrybucja wyrobów medycznych, wyrobów do diagnostyki in vitro i suplementów diety oraz związane z tym usługi i prowadzenie szkoleń technologicznych.