Jak złożyć zamówienie / Refundacja NFZ
Aby dokonać zakupu rurki tracheostomijnej wraz z refundacją NFZ należy :
 • zgłosić w firmie Rovers Polska chęć zakupu rurki telefonicznie (tel. 022 7371195), faxem (fax. 022 7371196) lub przez e-mail: info@rovers.pl
 • uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza (lekarz nie musi podlegać Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, w którym realizowane będzie zlecenie)
 • potwierdzić zlecenie do realizacji w oddziale NFZ właściwym pod względem zamieszkania osoby potrzebującej
 • zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy – w siedzibie firmy Rovers Polska w Piasecznie – osobiście lub przesyłając listem poleconym potwierdzony w NFZ wniosek od lekarza na nasz adres. Na tej podstawie zamówiony towar zostanie wysłany (do zamówienia doliczamy koszty przesyłki, zgodnie z cennikiem usług Poczty Polskiej).

UWAGA: W przypadku wysłania wniosku listem poleconym, prosimy o podanie nr tel. kontaktowego.

Jeżeli cena rurki przekracza limit refundowany przez NFZ (w przypadku rurki tracheostomijnej wynosi on obecnie 100 zł/rok), kupujący zobowiązany jest pokryć różnicę w cenie z własnych środków.

Oferowane przez nas rurki tracheostomijne spełniają wszystkie wymagania, umożliwiające ich stosowanie na oddziałach szpitalnych oraz przez pacjentów podczas rehabilitacji w domu:

 • Wysokiej jakości tworzywo (polimer) dostosowane do użytku medycznego (kontakt z otwartą raną)
 • Możliwość połączenia z respiratorem
 • Solidna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania rurki przez pacjenta
 • cisłe dopasowanie mankietu wewnątrz tchawicy
 • atwość użytkowania przez personel medyczny i przez pacjenta
 • Dobrze widoczne oznaczenia parametrów rurki
 • Sterylne opakowanie

Składając zamówienie na rurkę, należy podać następujące informacje:

 • jej rozmiar odpowiadający średnicy wewnętrznej (ID) rurki wewnętrznej (jeżeli posiada wkład wewnętrzny) w mm;
 • całkowitą długość rurki (TL) w mm
 • obecność lub brak mankietu
 • obecność lub brak otworów foniatrycznych (w przypadku rurek do mówienia)
 •  jeżeli jest znany – nr katalogowy REF

 1. ID-IC: średnica wewnętrzna dalszego końca kaniuli wewnętrznej
 2. OD-OC bc: średnica zewnętrzna dalszego końca kaniuli zewnętrznej
 3. OD-OC bf: średnica zewnętrzna kaniuli zewnętrznej za kołnierzem
 4. TL: długość rurki mierzona wzdłuż centralnej linii od kołnierza rurki do jej końca
 5. BA: kąt wygięcia rurki
 6. CD: średnica mankietu


Zapraszamy do e-sklepu Katalog Rovers Ginekologia
ROVERS POLSKA posiada Certyfikat nr FS 557303 i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 w zakresie: Dystrybucja wyrobów medycznych, wyrobów do diagnostyki in vitro i suplementów diety oraz związane z tym usługi i prowadzenie szkoleń technologicznych.